Viben er normeret til 48 børn (16 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn). Børnene er fordelt på tre stuer; Rødderne, Spirerne og Blomsterne.

Stuerne er aldersopdelt i den udstrækning, det giver mening, så de 0-2 årige går på Rødderne, de 2-4 årige går på Spirerne og de 4-6 årige går på Blomsterne. Selvom stuerne er opdelt, gør vi meget ud af, at være et hus, og at børnene bliver trygge ved voksne i hele huset. Pædagogerne er derfor delt i to kontaktpædagogteams, så når et barn starter hos os vil det blive tildelt en kontaktpædagog fra hver stue. En primær på den stue barnet starter på, og to andre fra denne pædagogs team. Det er vores erfaring at det gør overgangene mellem grupperne nemmere for børnene, samt skaber et tillidsfuldt forældresamarbejde.

I huset er der ansat 8 pædagoger 4 pædagogmedhjælpere en kostansvarlig og en pædagogisk leder.

Viben er beliggende i Hus 1 sammen med dagplejens gæstehus og Unimukken. Vi har en dejlig stor legeplads som vi bruger i lige så høj grad som institutionens andre rum. På legepladsen har vi både traditionelle legeredskaber, legehus og mulighed for at køre på cykel og mooncar, men vi har også en mere vild del, med træer og buskads, hvor det er muligt at gå på eventyr og opdagelse. Vi har desuden et solcelledrevet vandland, som vi bruger om sommeren. Vores legeplads byder på mange spændende og motoriske udfordringer for vores børn, med sand, græs, vand, bakker og muligheden for at lære at klatre og cykle.

Indenfor at vi opdelt i tre grupper; Rødderne (0-2-årige), Spirerne (2-4 årige) og Blomsterne (4-6-årige). Alle grupper har hver deres stue.

Vi har to badeværelser et til Rødderne og et lidt større som deles af Spirerne og Blomsterne. Vi har en stor garderobe med højt til loftet.

I Viben har vi også et køkken, hvor vi har ansat en kostansvarlig, der står for al Vibens dejlige mad.

Sammen med resten af hus et deles vi om en stor dejlig rytmiksal, som vi i Viben har hver onsdag eftermiddag og hele torsdag. Her er det muligt at tumle og lege lidt mere vildt, samt øve boldspil og mere strukturerede motoriske lege.

 

Vores hverdag i Natur- og Miljøbørnehuset Viben ser således ud:

Morgen 6.30-8.00

Dagen i Viben starter kl. 6.30, når de første børn møder ind. Vi er samles på Røddernes stue, hvor der er morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra indtil kl. 8.00

Formiddag og frokosttid 8.00-12.00

Kl. 8 fordeles børnene på egne stuer, og dagen går så småt i gang med planlagte aktiviteter, ture ud af huset og leg på legepladsen.

Rødderne: Holder samling kl. 9 med sanglege og får derefter en formiddagssnack (rugbrød knækbrød o.l.) Der spises frokost kl. 10.30, efter frokost bliver børnene puttet ud at sove. De fleste børn sover i deres barnevogn udenfor, eller i vores barnevognsrum.

Spirerne:  Samles på stuen kl. 10.45 og synger sange, derefter spises der frokost kl. 11, når de er færdige med at spise, hviler alle spirerbørn sig, på madrasser på stuen. Det er ikke alle børn, der falder i søvn. De børn der ikke sover kommer på legepladsen kl. 12

Blomsterne: Holder samling kl. 9 inden dagens aktiviteter går i gang. Der spises frokost kl. 11. Når børnene er færdige med at spise, kommer de på legepladsen.

Eftermiddag kl. 12-15

Rødderne: Børnene vågner på skift. Når de er kommet op og i tøjet kommer de enten ud på legepladsen til Vibens øvrige børn, eller også kommer de ind på stuen og leger.

Der serveres eftermiddagsmad fra kl. 13.30. Bibi laver forskelligt bagværk, og børnene har egen madkasse med lidt eftermiddagsfrugt med.

Spirerne: Eftermiddagen på Spirerne forgår altid udenfor. Når børnene stille og roligt vågner fra deres eftermiddagshvil, komme der i tøjet og ud på legepladsen. Kl. 14 spiser de samlet udenfor i bålskuret.

Blomsterne: Blomsterne leger på legepladsen frem til kl. 13.30, hvor de går ind og tager tøj af. Fra 13.30-14, er der afslapning “Døde fisk” på stuen. Her slapper alle børn af til rolig musik. Nogle få børn falder i søvn, og får sig en lille lur.

Kl. 14 spises der eftermiddagsmad på stuen. Efter maden leger nogle børn på stuen, spiller spil, tegner mm. Og andre begynder at gå ud på legepladsen.

Eftermiddag 15-17 (fredag 16.30)

Om eftermiddagen samles alle grupperne på legepladsen i takt med at flere børn og personaler går hjem. Der sættes forskellige fælleslege og aktiviteter i gang.

Sidst på eftermiddagen hjælpes børn og voksne med at få ryddet op på legepladsen. Børnene tilbydes desuden et stykke knækbrød, hvis sulten melder sig.

Kostordningen i hele Brabrand Dagtilbud indebærer at alle børn dagligt tilbydes et frokostmåltid. Der er ansat køkkenpersonale i alle afdelinger, som sørger for at børnene bliver tilbudt en sund og varieret kost, der følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere på:

http://www.altomkost.dk   

http://www.sst.dk 

Vi bruger fortrinsvis økologiske fødevarer og køkkenet har en økologiprocent på minimum 80%. Aarhus Byråd har vedtaget, at de offentlige institutioner i 2020 skal have en økologiprocent på mindst 60%.

Få yderligere information om Aarhus Kommunes generelle kostordning på aarhus.dk. 

Mål med kost i dagtilbuddet

  • At børnene lærer, at der er en sammenhæng mellem krop, kost og bevægelse. 
  • At børnene oplever det at spise sammen som noget rart og andet end blot en aktivitet for at blive mæt. 
  • At børnene introduceres for en sund og alsidig kost. 
  • At børnene udfordres sensorisk gennem bl.a. smag, tekstur og farve.
  • At børnene bliver mere madmodige samt deres madvaner udfordres.

Måltider i fuldkostordningen

Morgenmad 

Vi tilbyder morgenmad i alle afdelingerne fra kl. 06.30 - 08.00. Måltidet består fx af groft brød, A-38, hjemmelavet müsli og havregryn. Der tilbydes mælk og vand til morgenmaden. 

Formiddagsmad 

Kl. ca. 09.30 tilbydes børnene mellem 0-3 år et let formiddagsmåltid samt vand at drikke. Hvis sulten melder sig hos de større børn, tilbydes de ligeledes et let måltid.

Frokost 

Kl. 10.30 serveres frokostmåltidet. Der vil ugentligt være 1 suppe/grøddag, 1-2 rugbrødsdage samt 2-3 dage med varme retter, som varierer efter årstidens sæson. Der tilbydes vand til måltidet.

Eftermiddagsmad 

Her tilbyder vi børnene hjemmebagt rugbrød, brød, knækbrød mm. med smør, ost, pålæg og lignende.

Børnene medbringer selv frugt til eftermiddagsmaden.

Vi tilbyder mælk samt vand til måltidet.

Børnene må ikke medbringe chokolade, yoghurt, kage eller andre søde sager, medmindre det er aftalt med personalet.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Brabrand Dagtilbud

Kontrolrapport - Væksthuset (Fælles køkken for Børnehusene: Stranden, Skoven, Engen og Bækken)

Kontrolrapport - Unimukken

Kontrolrapport - Viben

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.