I Børnehuset Skoven er det allervigtigste, at alle børn trives, at de er trygge, føler sig betydningsfulde og mødes lige, der hvor de er i livet – både når alt går godt og når noget bøvler. Når I træder ind i vores hus, håber vi, at I kan mærke oprigtig glæde, et højt fagligt engagement og et autentisk nærvær, som udgør kernen i vores relations arbejde med alle børn – det er fundamentet til at dit barn kan være en del af et dejligt fællesskab og udfolde hele sit udviklingspotentiale.

I Skoven er vi normerede til 16 børn under 3 år og 28 børnehavebørn. Vi organiserer os således, at der går der 14 vuggestuebørn på Pindsvinestuen og i gennemsnit 14 børn i alderen 2,10 – 5 år i børnehavegrupperne Muldvarp og Ulv. Børnene flytter fra vuggestuen, når de trivsels – og udviklingsmæssigt er klar til det og vi tilstræber, at det sker i følgeskab med en god ven. Fordi vi har børn i forskellige aldre i begge børnehavegrupper, arbejder vi meget i mindre grupper, således at det enkelte barns behov for voksenstøtte og nærvær tilgodeses.

Medarbejdergruppen lige nu består af:

  • Pindsvin: 3 pædagoger og 1 studerende
  • Muldvarp: 4 pædagoger
  • Ulv: 3 pædagoger og 1 medhjælper.

Skovens fysiske rammer er skabt efter devisen “ind i livet og ud i verden”. Det betyder, at vi forsøger med vores indretning ude og inde at give plads til både at være et barn, der har brug for rolige, genkendelige og overskuelige rammer eller at være et barn, der har brug for at stå på tæer, bevæge og udfolde sig.

Vi har således separate indgange, garderober og toiletter til stuerne, der viser både forældre og børn, at “her hører jeg til”. Huset er bundet sammen af et fællesrum med et lille pædagogisk køkken, hvor der kan bages pebernødder til jul eller laves marmelade af bær, vi har samlet. Fællesrummet er også her, hvor vi mødes til fællessamling på tværs af alle stuer en gang om måneden, synger fællessang, danser og holder fester i forbindelse med årets højdepunkter som fastelavn, sommerfest, jul eller Eid.

På de enkelte stuer er der skabt “legezoner”, der gør at mindre grupper af børn kan fordybe sig i leg uden at blive alt for forstyrret, en sofa til at læse en yndlingsbog og vi gør meget ud af at udstille børnenes kreative produkter – overalt hænger der fine klippeklistre-projekter, imponerende perleplader, billeder af børnene i forskellige aktiviteter, børnenes tegninger om bøger, vi har læst, bogstaver vi øver os i osv.

Til to af stuerne hører et lille læserum, hvor der også arbejdes med mindfulness i mindre grupper, bygges lego eller spilles spil. Myretuen er vores ekstra grupperum; her mødes vi på tværs af stuerne til forskellige aktiviteter, her er plads til at hoppe på store madrasser, se “Bamses julerejse”, være i storebørnsgruppe eller til at være i en mindre gruppe, der har brug for en pause fra det store fællesskab.

Skoven er bundet sammen med tre andre dagtilbudsafdelinger af en stor overdækket, indendørs legeplads, hvor der kan tumles, løbes, klatres og arbejdes med motoriske lege. Vores legeplads er inddelt i zoner - også med tankerne på “ind i livet – og ud i verden”, således at det er trygt og rart for de mindste og tilpas udfordrende for de største. Derudover har vi en have på Sølyst, hvor vi alle kommer jævnligt i løbet af sommerhalvåret og i vinterhalvåret har vi ugentlig en formiddag i Nordgårdshallen, hvor der er plads til store armbevægelser og fuld fart.

En typisk dag i Børnehuset Skoven:

Kl. 6.30: Vi åbner. De først børn møder ind og bliver taget imod ved morgenbordet og dagen starter lige så stille op.

Kl. 8.00: Morgenmaden pakkes væk og børn og voksne går på egen stue til leg, samvær og modtagelse af de børn, der lige så stille møder ind frem til kl. 9.30

Kl. 9.30: Alle børn og voksne er nu mødt ind. Måske holdes der fælles samling, måske skal stuen på tur, måske skal nogle børn i Myretuen og lave aktiviteter med kammerater fra en anden stue, måske er der dialogisk læsning i mindre grupper, måske motorik. Stuerne har alle et fastlagt ugeprogram, hvor der er overvejet og planlagt, hvilke børn der har brug for hvad, hvilke børn der er sammen med hvem og hvilke voksne, der har ansvaret for hvad. Det betyder, at de voksne har overblik, er velforberedte og kan positionere sig hensigtsmæssigt - MEN det betyder også, at der er plads til improvisation, til at følge børnenes spor, deres dagsform, fællesskabet og der skabes således rammer for det allervigtigste i børns liv; leg med andre børn, begejstring, at have det sjovt og at der er tilgængelige voksne, der har overskud til at være i et betydningsfuldt samspil med dit barn.

Kl. 11.00 spiser vi frokost. Vi får dejlig økologisk mad fra Væksthusets køkken. Måltiderne spises i mindre grupper a’ 4-5 børn omkring et bord med 1 voksen. Her er tid til at sludre, øve sig i at spise selv, smage på mad, man måske ikke kender, hygge sig med sine venner.

Kl. 11.30-12.30 er træning i selvhjulpenhed 😊. I vuggestuen har “puttestunden” høj prioritet. Alle børn, der pusles på puslebordet inden sovetid, får babymassage – det er her, vi kan være i 1:1 kontakt og hjælpe børnene med at falde til ro, mærke deres krop og være i uforstyrret samspil med en voksen. De lidt større vuggestuebørn øver sig i at gå på toilet, tage tøj af og på, vaske sig osv. Herefter er det sovetid i krybberne.
I børnehaven er der også i denne stund fokus på, at børnene har rum, tid og voksenstøtte til at øve sig i af - og påklædning, toiletbesøg osv. – at være i en garderobe sammen med andre børn og øve sig på noget, der faktisk er svært, det udvikler vedholdenhed, opmærksomhed og giver sejre, hver gang det lykkes.

12.30-13.30: Alle børnehavebørn og de største vuggestuebørn, der ikke sover til middag længere, er på legepladsen.

13.30-14.30: Vi kommer ind fra legepladsen og så er der en afslapningsstund, som vi kalder “døde fisk”. Alle børn ligger på stuen med deres egne madrasser, med pude og tæppe. Vi spiller mindfulness musik, der er dæmpet belysning og en rolig stemning. Nogle børn ligger bare og slapper af, nogle børn tager sig en lille lur, nogle børn har brug for en voksenhånd eller skulder til at komme ned i gear. Fælles for alle er, at det skaber en rigtig god overgang fra at have været aktiv på legepladsen til resten af eftermiddagen – vi får alle ladet de fysiske og mentale batterier op. 

Kl. 14.30 Vi spiser eftermiddagsmad; friskbagt brød fra køkkenet og medbragt frugt/grønt. Herefter går resten af eftermiddagen med leg på stuen, spil, skiftning af ble hos de mindste, lydbøger og hygge til de første børn så småt begynder at blive hentet

Kl. 16.00/16.30 samles vi med de sidste børn i fællesrummet eller på en stue – oftest til stille aktiviteter, der runder endnu en dag af i Skoven.

Kl. 17.00 (16.30 om fredagen) lukker vi.

Kostordningen i hele Brabrand Dagtilbud indebærer at alle børn dagligt tilbydes et frokostmåltid. Der er ansat køkkenpersonale i alle afdelinger, som sørger for at børnene bliver tilbudt en sund og varieret kost, der følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere på:

http://www.altomkost.dk   

http://www.sst.dk 

Vi bruger fortrinsvis økologiske fødevarer og køkkenet har en økologiprocent på minimum 80%. Aarhus Byråd har vedtaget, at de offentlige institutioner i 2020 skal have en økologiprocent på mindst 60%.

Få yderligere information om Aarhus Kommunes generelle kostordning på aarhus.dk. 

Mål med kost i dagtilbuddet

  • At børnene lærer, at der er en sammenhæng mellem krop, kost og bevægelse. 
  • At børnene oplever det at spise sammen som noget rart og andet end blot en aktivitet for at blive mæt. 
  • At børnene introduceres for en sund og alsidig kost. 
  • At børnene udfordres sensorisk gennem bl.a. smag, tekstur og farve.
  • At børnene bliver mere madmodige samt deres madvaner udfordres.

Måltider i fuldkostordningen

Morgenmad 

Vi tilbyder morgenmad i alle afdelingerne fra kl. 06.30 - 08.00. Måltidet består fx af groft brød, A-38, hjemmelavet müsli og havregryn. Der tilbydes mælk og vand til morgenmaden. 

Formiddagsmad 

Kl. ca. 09.30 tilbydes børnene mellem 0-3 år et let formiddagsmåltid samt vand at drikke. Hvis sulten melder sig hos de større børn, tilbydes de ligeledes et let måltid.

Frokost 

Kl. 10.30 serveres frokostmåltidet. Der vil ugentligt være 1 suppe/grøddag, 1-2 rugbrødsdage samt 2-3 dage med varme retter, som varierer efter årstidens sæson. Der tilbydes vand til måltidet.

Eftermiddagsmad 

Her tilbyder vi børnene hjemmebagt rugbrød, brød, knækbrød mm. med smør, ost, pålæg og lignende.

Børnene medbringer selv frugt til eftermiddagsmaden.

Vi tilbyder mælk samt vand til måltidet.

Børnene må ikke medbringe chokolade, yoghurt, kage eller andre søde sager, medmindre det er aftalt med personalet.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Brabrand Dagtilbud

Kontrolrapport - Væksthuset (Fælles køkken for Børnehusene: Stranden, Skoven, Engen og Bækken)

Kontrolrapport - Unimukken

Kontrolrapport - Viben

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.