I Engen tror vi på, at børnene gør det bedste de kan, og er der noget der er svært for dem, er de lige ved at lære det. Vi kigger på det enkelte barn og dets handlinger, og ser på om der er noget vi skal ændre i vores struktur eller handlinger, for at få alle børn med. Vi tilstræber at give børnene passende udfordringer.

Vi prioriterer, at vi er ét hus og at alle i huset kender hinanden, så børnene oplever en glidende overgang fra vuggestue til børnehave. Og at børnene får mulighed for at danne relationer på tværs af huset.

Vi har fokus på at forældresamarbejdet er præget af tillid, åbenhed og god kommunikation. Vi lægger stor vægt på at barnet får en god opstart i Engen. Her ser vi sammen med forældrene på barnet og planlægger opstarten ud fra det enkelte barns behov Vi har fokus på tillidsfuld kommunikation og vægter at bruge tid på sammen med forældrene, hvordan vi i fællesskab kan støtte op om barnets trivsel og udvikling. Hellere en samtale for meget end for lidt.

I Engen har vi fokus på at skabe pædagogiske læringsmiljøer hele dagen også i hverdagsrutinerne og vi arbejder med de seks læreplanstemaer både i spontane og planlagte aktiviteter.

I Engen er der en vuggestuegruppe og to børnehave grupper. Vi har et fællesrum, hvor vi åbner om morgenen og spiser morgenmad sammen og oftest samles igen sidst på dagen. Derudover har vi et flexrum, som alle i huset bruger. Det er som oftest til motorisk udfoldelse, leg, musik, men også til kreative aktiviteter, ro og fordybelse.

Midt i Væksthuset findes desuden et stort motorikrum som vi deler med de andre institutioner i bygningen. Her kan børnene klatre, balancere, løbe og tumle.

Vores udearealer består af to dele. En nærlegeplads og en stor legeplads. Nærlegepladsen er især indrettet til vuggestuebørn og er skærmet fra den store legeplads. Den store legeplads går hele vejen rundt om bygningen og deles med de andre institutioner i væksthuset. Det giver gode muligheder for nye legekammerater på tværs af afdelinger og mange forskellige legeområder.

 

En typisk dag i Engen:

6.30-8-00

 • Vi åbner. De børn, der kommer, spiser morgenmad i fællesrummet.

8.00-9.00

 • Vi går på stuerne, der bliver som oftest leget, spillet spil, tegnet, lavet puslespil.

9.00-11.00

 • De fleste børn og voksne er mødt ind.
 • Stuerne holder samling på forskellige tidspunkter.
 • Børnene vil være i små grupper, nogen skal på tur, andre har dialogisk læsning, og der vil være
 • Aktiviteter/ leg på stuen for de resterende.

11.00-12.00

 • Spisning, vi får varm mad eller rugbrød fra væksthusets køkken.

12.00-14.00

 • Børnene i vuggestuen sover til middag.
 • Børnene i børnehaven er på legepladsen, derefter er der afslapning på stuerne.
 • De mindste børnehavebørn får måske også en lur.

14.00-15.00

 • Vi spiser eftermiddagsmad, medbragt frugt og brød fra køkkenet.

15.00-16.00

 • Børnene begynder at blive hentet og der vil være leg, kreative aktiviteter på stuerne eller legepladsen.

16.00-17.00

 • De sidste børn og voksne samles på en stue.

 

En gang om ugen har vi reserveret hallen i Globus, hvor forskellige grupper af børn får mulighed for motorisk udfoldelse

Vi har på det seneste haft en skovgruppe, de 5-6 årige og 4 årige der på tværs af stuerne på skift i 14 dage har været i skoven tre gange om ugen. Da det har været et længere forløb, har der været mulighed for at etablere huler, opleve årstidernes skiften og udvikle egen motoriske formåen.

Vi markerer de danske traditioner.  Vi holder fastelavn, påskeharen kommer til påske, vi holder sommerfest med forældre, afslutning for skolebørnene, cirkusforestilling, julefest med forældre, hvor julemanden kommer.

Kostordningen i hele Brabrand Dagtilbud indebærer at alle børn dagligt tilbydes et frokostmåltid. Der er ansat køkkenpersonale i alle afdelinger, som sørger for at børnene bliver tilbudt en sund og varieret kost, der følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere på:

http://www.altomkost.dk   

http://www.sst.dk 

Vi bruger fortrinsvis økologiske fødevarer og køkkenet har en økologiprocent på minimum 80%. Aarhus Byråd har vedtaget, at de offentlige institutioner i 2020 skal have en økologiprocent på mindst 60%.

Få yderligere information om Aarhus Kommunes generelle kostordning på aarhus.dk. 

Mål med kost i dagtilbuddet

 • At børnene lærer, at der er en sammenhæng mellem krop, kost og bevægelse. 
 • At børnene oplever det at spise sammen som noget rart og andet end blot en aktivitet for at blive mæt. 
 • At børnene introduceres for en sund og alsidig kost. 
 • At børnene udfordres sensorisk gennem bl.a. smag, tekstur og farve.
 • At børnene bliver mere madmodige samt deres madvaner udfordres.

Måltider i fuldkostordningen

Morgenmad 

Vi tilbyder morgenmad i alle afdelingerne fra kl. 06.30 - 08.00. Måltidet består fx af groft brød, A-38, hjemmelavet müsli og havregryn. Der tilbydes mælk og vand til morgenmaden. 

Formiddagsmad 

Kl. ca. 09.30 tilbydes børnene mellem 0-3 år et let formiddagsmåltid samt vand at drikke. Hvis sulten melder sig hos de større børn, tilbydes de ligeledes et let måltid.

Frokost 

Kl. 10.30 serveres frokostmåltidet. Der vil ugentligt være 1 suppe/grøddag, 1-2 rugbrødsdage samt 2-3 dage med varme retter, som varierer efter årstidens sæson. Der tilbydes vand til måltidet.

Eftermiddagsmad 

Her tilbyder vi børnene hjemmebagt rugbrød, brød, knækbrød mm. med smør, ost, pålæg og lignende.

Børnene medbringer selv frugt til eftermiddagsmaden.

Vi tilbyder mælk samt vand til måltidet.

Børnene må ikke medbringe chokolade, yoghurt, kage eller andre søde sager, medmindre det er aftalt med personalet.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Brabrand Dagtilbud

Kontrolrapport - Væksthuset (Fælles køkken for Børnehusene: Stranden, Skoven, Engen og Bækken)

Kontrolrapport - Unimukken

Kontrolrapport - Viben

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.