Det er vigtigt for os at skabe en hverdag fyldt med glæde, læring, nærvær, udvikling og sjov, - hvor alle føler sig velkomne og trygge. Vi støtter desuden op om børns venskaber, som er noget af det vigtigste i forhold til det enkelte barns trivsel.

Derfor tilstræber vi også, at samarbejdet med forældre bygger på gensidig respekt for hinanden, for at skabe så god og tryg hverdag for barnet som muligt.

For os er det vigtigt at skabe en hverdag fyldt med glæde, læring, nærvær, udvikling og sjov, - hvor alle føler sig velkomne og trygge. Vi har fokus på en anerkendende tilgang til alle børn, forældre og medarbejdere. Alle har krav på at blive forstået, også selv om ens ønske ikke altid kan opfyldes.

Vi respekterer hinandens forskelligheder, viser omsorg for hinanden. I bækken har vi også børn med særlige behov, det kan være børn, som nogle gange skal skærmes lidt fra den store gruppe.

Vi forsøger at skabe tid og ro til det enkelte barn, at følge børnenes initiativer og give børnene indflydelse på indhold og proces, i dagens aktiviteter og rutiner. Derfor deler vi i løbet af dagen børnene op i mindre grupper

Det er som udgangspunkt i børnenes leg og selvvalgte aktiviteter, vi tager pædagogisk afsæt. Vores legeplads er indrettet med en inde zone hvor de mindste kan lege og yder zone, som er åben sammen med de andre afdelinger i væksthuset. Begge zoner indbyder til, børnene kan rutsje, gynge, køre mooncar og cykle, samt bage sandkager.

Noget af det vigtigste for et barns trivsel, er venskaber. Derfor styrker vi de venskaber, som opstår og hjælper med at få etableret relationer således, at alle børn har gode venner. Dette kræver et særligt og tæt samarbejde med forældrene, som bygger på gensidig respekt, for at skabe en god dialog og tryg hverdag for barnet.

Hvis du er forælder til et barn, som snart skal begynde i vuggestue eller børnehave, er du meget velkommen til at kontakte os, og aftale en tid for besøg.

Børnehuset Bækken – 41855210

Pæd. Leder Charlotte - 41873592

 

 

 

Børnehuset Bækken er normeret til 16 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn. Der er ansat pædagoger, pædagogiske assistent, medhjælpere og en pædagogisk leder. Derudover kan der være studerende og ekstra personale ansat i kortere eller længere perioder.

Børnene er delt i 3 grupper.

  • Mariehønsene, Vuggestue
  • Humlebierne, Mellemgruppe
  • Tusindbenene, Storbørnsgruppe

Vi lægger stor vægt på, at alle børn har en tæt relation til de voksne i grupperne. Alle medarbejdere er samtidig opmærksomme på at have en god relation til alle børn i huset.

Dagens aktiviteter:

Kl. 6.30 starter dagen fælles, hvor børn og voksne er samlet på tværs af grupperne. – morgenmad tilbydes indtil kl. 8.

Kl. 8.00 fordeler børn og voksne sig i deres grupper.

Kl. 9 børnene spiser deres medbragte frugt. Herefter bruges formiddagen blandt andet på leg, planlagte aktiviteter, ture og samlinger.

Kl. 10.45 spiser vi frokost.

Kl. 11.30-12 Mindfulness er en implementering af konkrete øvelser, der støtter børn i at finde ro, samt at udvikle deres sociale og følelsesmæssige kompetencer. Hvilestunden er med dæmpet belysning og afslappende musik.

Vuggestuebørnene puttes og de børn, der har behov for en middagslur, har mulighed for det.

Kl. 14 spiser hjemmebagt brød fra køkkenet.

Kl. 14.30 Medarbejderne henter inspiration i det, børnene er optaget af og sætter aktiviteter i gang ud fra det.

Kl. 15.45 samles børnene igen.

Kl. 17.00 siger vi farvel og på gensyn (kl. 16.30 fredag).

 

Traditioner og begivenheder:

I Børnehuset Bækken har vi traditioner fordelt over hele året. Bl.a. Fastelavn, påske, sommerfest, Eid, væksthusets fødselsdag, fællestur til Zoo eller bondegårdstur og en hyggelig julefest.

Kostordningen i hele Brabrand Dagtilbud indebærer at vi dagligt tilbyder alle børn et frokostmåltid. Vi har køkkenpersonale i alle afdelinger, som sørger for at børnene bliver tilbudt en sund og varieret kost. Der bliver fortrinsvis brugt økologiske basisprodukter af god kvalitet. Vi tilbyder sund og varieret, der tager udgangspunkt i dansk madkultur.

Kostordningen i hele Brabrand Dagtilbud indebærer at alle børn dagligt tilbydes et frokostmåltid. Der er ansat køkkenpersonale i alle afdelinger, som sørger for at børnene bliver tilbudt en sund og varieret kost, der følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere på:

http://www.altomkost.dk   

http://www.sst.dk 

Vi bruger fortrinsvis økologiske fødevarer og køkkenet har en økologiprocent på minimum 80%. Aarhus Byråd har vedtaget, at de offentlige institutioner i 2020 skal have en økologiprocent på mindst 60%.

Få yderligere information om Aarhus Kommunes generelle kostordning på aarhus.dk. 

Mål med kost i dagtilbuddet

  • At børnene lærer, at der er en sammenhæng mellem krop, kost og bevægelse. 
  • At børnene oplever det at spise sammen som noget rart og andet end blot en aktivitet for at blive mæt. 
  • At børnene introduceres for en sund og alsidig kost. 
  • At børnene udfordres sensorisk gennem bl.a. smag, tekstur og farve.
  • At børnene bliver mere madmodige samt deres madvaner udfordres.

Måltider i fuldkostordningen

Morgenmad 

Vi tilbyder morgenmad i alle afdelingerne fra kl. 06.30 - 08.00. Måltidet består fx af groft brød, A-38, hjemmelavet müsli og havregryn. Der tilbydes mælk og vand til morgenmaden. 

Formiddagsmad 

Kl. ca. 09.30 tilbydes børnene mellem 0-3 år et let formiddagsmåltid samt vand at drikke. Hvis sulten melder sig hos de større børn, tilbydes de ligeledes et let måltid.

Frokost 

Kl. 10.30 serveres frokostmåltidet. Der vil ugentligt være 1 suppe/grøddag, 1-2 rugbrødsdage samt 2-3 dage med varme retter, som varierer efter årstidens sæson. Der tilbydes vand til måltidet.

Eftermiddagsmad 

Her tilbyder vi børnene hjemmebagt rugbrød, brød, knækbrød mm. med smør, ost, pålæg og lignende.

Børnene medbringer selv frugt til eftermiddagsmaden.

Vi tilbyder mælk samt vand til måltidet.

Børnene må ikke medbringe chokolade, yoghurt, kage eller andre søde sager, medmindre det er aftalt med personalet.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Brabrand Dagtilbud

Kontrolrapport - Væksthuset (Fælles køkken for Børnehusene: Stranden, Skoven, Engen og Bækken)

Kontrolrapport - Unimukken

Kontrolrapport - Viben

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.