Det gode børneliv er altid i fokus i Brabrand Dagtilbud. Vi tager ansvaret for at etablere en god relation til børn og forældre! På den måde kan hjælpe hinanden med at skabe en god og tryg stemning for børn og voksne i de enkelte afdelinger med plads til forskellighed

Siden 2017 har vi arbejdet med at etablere fælles faglig kultur med forløb, der har kvalificeret vores viden om hjernens udvikling og neuropædagogiske begreber. Begreber, som nu er en del af det pædagogiske grundlag, hvor vi samtidig i de sidste par år er blevet opgraderet i viden om sprog og den styrkede læreplan. 
Vi ved via forskning, at praksis, som er understøttet af videnskaben, er vigtig for børnenes trivsel, læring og udvikling. Det er integreret i vores daglige praksis og der vil være tidspunkter, hvor medarbejderne vurderer, at de i en periode arbejder mere grundigt med enkelte begreber i deres planlægning og tilgang til børnene, til gavn for børnenes trivsel.

Vi er altid i gang med at undersøge og udvikle vores evaluerings- og sparrings kultur, hvor vores daglige praksis er i spil. Det foregår lokalt i afdelinger, men også på tværs i dagtilbuddet og i samarbejde med vores tværfaglige samarbejdspartnere.  Dette medfører en øget faglighed i bestræbelsen på at skabe den bedst mulige kvalitet i det pædagogiske arbejde

Den brede faglighed, viden og erfaringer i vores dagtilbud med uddannede pædagoger, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, pædagoger med overbygning og pædagogisk kandidatuddannede giver kvalificeret fælles faglig refleksion, sparring og evaluering af den pædagogiske praksis, til stor glæde for dagtilbuddet, de forskellige grupper i afdelingerne og det enkelte barns trivsel, læring og udvikling.

Det giver nogle gange anledning for arbejde på tværs i afdelingerne, så børnene kan få glæde af voksne, men også børn med andre interesser og kompetencer end det vante. Til daglig vægter vi, at børnene er i den enkelte afdeling i rolige og trygge rammer.