Vi tror på at barnet udvikler sig når det befinder sig i gode relationer med andre. Det er vigtigt for os at være nærværende i forhold til børnene. Det er kun når vi er nærværende at vi kan se og høre det barnets fortæller os i forhold til hvad det har behov for. Vi har fokus på at se tingene gennem barnets perspektiv. Det betyder at vi er mere nysgerrig på barnets intentioner fremfor barnets handlinger.

Alle børn, der går i Unimukken er i gang med at øve sig i at mestre de kompetencer der kræves at være en del af et fællesskab. Det er de voksne, der har ansvaret for at sikre at barnet får de bedste mulige betingelser for den læring.

Unimukken er en af 3 afdelinger i Hus 1. Huset er resten af en skole med højt til loftet og mange kvadratmeter.

Vores hus er fordelt på 3 stuer – 2 børnehaver og en vuggestue. Vores vuggestuegruppe er for børn mellem 0-3 år og børnehavegrupperne er for børn mellem 3-6 år. Vi er stueopdelt dvs. at børnene har en hjemstue med tilsvarende voksne. Vi opfordrer børnene til at lave legeaftaler på tværs af stuerne, hvilket betyder at der er mange muligheder for at danne gode legerelationer.

Selvom børnene har deres faste stuer og deres faste voksne gør vi os umage for at være i kontakt med alle børn. Det skal være lige så trygt at blive afleveret om morgen til en voksen fra den anden stue som at blive afleveret sin egne voksne.

Udover de 3 stuer har vi en gymnastiksal og et kreativitetsværksted.

Vi har en stor legeplads med mange muligheder for motoriske udfoldelser.

 

Unimukken er normeret til 50 børn. I børnehaven er der 2 pædagoger og en medhjælper på hver stue. I vuggestuen er der 2 pædagoger og 2 medhjælpere. Derudover kan der være studerende. Vi har vores egen køkkenansvarlige.

Fra september til juni har vi en storbørnsgruppe – Raketterne, der samles en til to gange om ugen.

Alle børn i børnehaven deltager i ’Pusterummet’ midt på dagen som er en halvtime med afslapning til musik.

 

Dagens aktiviteter i børnehaven

Kl. 6.30 -7.30 Fælles morgenmad og godmorgen

Kl. 8 Børn og voksne går på deres stuer

Kl. 9 Aktiviteter, ture, dialogisk læsning

Kl.10.30 Samling og forberedelse til frokost

Kl.10.45 Frokost

Kl.11.15 Pusterummet

Kl.12.15 Alle på legepladsen

Kl.14 Eftermiddagsmad

Kl.14.30 Lege og aktiviteter på legepladsen eller på stuen

Kl.17 Farvel

 

Dagen i vuggestuen

Kl. 6.30 Fælles morgenmad og godmorgen

Kl. 8 Børnene går i vuggestuen med deres voksne

Kl. 9 aktiviteter, ture, dialogisk læsning.

Kl. 10.15 samling og sang

Kl. 10.30 Frokost

Kl. 11-12 børnene puttes

Kl. 13.30-14 Børnene vågner og nyder en stillestund med den voksen, som har taget dem op mens der er leg på gulvet

Kl. 14 eftermiddagsmad

Kl. 14.30 Lege på legepladsen eller på stuen

Kl. 17 Farvel

Når børnene starter i vuggestuen, skal de ofte sove 2 gange, som tilrettelægges efter behov

 

Traditioner og begivenheder

I Unimukken har vi flere traditioner og fester, der fordeler sig over året. Vi fejrer fastelavn, påske, storbørnsafslutning, sommeroptog, sommerfest, Fællesspisning i forbindelse med valg til forældrerådet, Halloween og jul. Derudover fejrer vi Eid.

Kostordningen i hele Brabrand Dagtilbud indebærer at alle børn dagligt tilbydes et frokostmåltid. Der er ansat køkkenpersonale i alle afdelinger, som sørger for at børnene bliver tilbudt en sund og varieret kost, der følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere på:

http://www.altomkost.dk   

http://www.sst.dk 

Vi bruger fortrinsvis økologiske fødevarer og køkkenet har en økologiprocent på minimum 80%. Aarhus Byråd har vedtaget, at de offentlige institutioner i 2020 skal have en økologiprocent på mindst 60%.

Få yderligere information om Aarhus Kommunes generelle kostordning på aarhus.dk. 

Mål med kost i dagtilbuddet

  • At børnene lærer, at der er en sammenhæng mellem krop, kost og bevægelse. 
  • At børnene oplever det at spise sammen som noget rart og andet end blot en aktivitet for at blive mæt. 
  • At børnene introduceres for en sund og alsidig kost. 
  • At børnene udfordres sensorisk gennem bl.a. smag, tekstur og farve.
  • At børnene bliver mere madmodige samt deres madvaner udfordres.

Måltider i fuldkostordningen

Morgenmad 

Vi tilbyder morgenmad i alle afdelingerne fra kl. 06.30 - 08.00. Måltidet består fx af groft brød, A-38, hjemmelavet müsli og havregryn. Der tilbydes mælk og vand til morgenmaden. 

Formiddagsmad 

Kl. ca. 09.30 tilbydes børnene mellem 0-3 år et let formiddagsmåltid samt vand at drikke. Hvis sulten melder sig hos de større børn, tilbydes de ligeledes et let måltid.

Frokost 

Kl. 10.30 serveres frokostmåltidet. Der vil ugentligt være 1 suppe/grøddag, 1-2 rugbrødsdage samt 2-3 dage med varme retter, som varierer efter årstidens sæson. Der tilbydes vand til måltidet.

Eftermiddagsmad 

Her tilbyder vi børnene hjemmebagt rugbrød, brød, knækbrød mm. med smør, ost, pålæg og lignende.

Børnene medbringer selv frugt til eftermiddagsmaden.

Vi tilbyder mælk samt vand til måltidet.

Børnene må ikke medbringe chokolade, yoghurt, kage eller andre søde sager, medmindre det er aftalt med personalet.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Brabrand Dagtilbud

Kontrolrapport - Væksthuset (Fælles køkken for Børnehusene: Stranden, Skoven, Engen og Bækken)

Kontrolrapport - Unimukken

Kontrolrapport - Viben

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Trine, som er mor til 2 børn i Unimukken har følgende at sige om os – ”I Unimukken fornemmer man straks en varme og imødekommenhed fra personalet. Det mærkede vi allerede første gang, vi trådte ind i huset, hvor alle smilte og hilste på os. Sådan er kulturen bare – også når der sker udskiftninger i personalegruppen eller når der er sygdom i huset”.