Velkommen til Dagplejen og Gæstehuset - Jettesvej 2

 • Vi er 3 fuldtidsansatte dagplejere, Annette Frederiksen, Lene Kristiansen og Jane Jensen.
 • Vi har alle flere års erfaring som dagplejere og har løbende videreuddannet os gennem diverse kurser.

        

Vi har 5 faste dagplejepladser og 5 vikarpladser.

Vi kan tilbyde:

 • Omsorg og nærvær for det enkelte barn.
 • Mulighed for opdeling af børnene i mindre grupper (roligt miljø)
 • Store og lyse lokaler med god plads til at løbe, tumle og køre på scootere
 • Udeliv, f. eks legepladser, Naturcenter Sølyst og bål i skoven.
 • Altid samme personale – ingen vikarer
 • Vi arbejder i dagligdagen altid med tanke for de pædagogiske læreplaner.

Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes læreplanstemaer, der har følgende ordlyd:

 •  Barnets alsidige personlige udvikling
 •  Sociale kompetencer
 •  Sprog – krop og bevægelse
 •  Natur og naturfænomener
 •  Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi tilbyder desuden:

 • Fuld forplejning – sund og varieret kost